Yandex Metrika
Kullanım Koşulları | Olmuksan

Kullanım Koşulları

Şartlar ve Koşullar

İŞBU WEB SİTESİNİ VE İÇERİKLERİNİ KULLANIMINIZI DÜZENLEDİĞİ İÇİN LÜTFEN İŞBU WEB SİTESİNİ VE İÇERİKLERİNİ KULLANMADAN ÖNCE İŞBU HUKUKİ BİLDİRİMİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

İşbu Web sitesi, International Paper tarafından bilgi amaçlı olarak temin edilmiştir. İşbu Web sitesine ve içeriklerine erişerek, bunları tarayarak ve/veya kullanarak, işbu şartlar ve koşullara olan onayınızı kabul etmekte ve işbu “Web sitesi ve İçerik Kullanımına İlişkin Hukuki Bildirim/Şartlar ve Koşullara” tabi olmayı kabul etmektesiniz. Eğer işbu şartlar ve koşullara uymayı kabul etmiyorsanız, bu siteyi kullanmayınız veya bu siteden materyaller indirmeyiniz.

International Paper Company, istediği zaman ve önceden bildirmeksizin, işbu “Web sitesi ve İçerik Kullanımına İlişkin Hukuki Bildirim/Şartlar ve Koşullar” ve işbu Web sitesinin “Gizlilik Bildirimi” dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere işbu Web sitesi ve içeriklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. İşbu Web sitesini her ziyaret ettiğinizde, işbu “Web sitesi Kullanımına İlişkin Hukuki Bildirim/Şartlar ve Koşullar” ve Web sitesinin “Gizlilik Bildirimi” dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere içeriğini, güncellemeler ve revizyonlar için kontrol etmelisiniz. International Paper Company’nin işbu Web sitesinde ve içeriklerinde yapabileceği bu türden her revizyon ve güncellemeye tabi olmayı kabul etmektesiniz.

International Paper Company, işbu Web sitesini ve içeriklerini, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ofislerinden kontrol etmekte ve yürütmektedir. İşbu Web sitesi ve içerikleri Amerika Birleşik Devletleri’nin federal kanunları tarafından ve geçerli olduğu yerlerde Tennessee Eyaletinin kanunları tarafından, ancak hukukun seçimi kuralları geçerli olmaksızın düzenlenmektedir. Tek Tip Bilgisayar Bilgileri İşlemleri Kanunu, işbu Web sitesi ve içeriklerine erişiminiz ve kullanımınız için geçerli değildir. İşbu Web sitesini ve içeriklerini sunarak,  International Paper Company tarafından herhangi bir şahıs veya kuruma, işbu Web sitesine ve içeriklerine, söz konusu Web sitesi ve/veya içeriklerinin temininin kanunlarca yasaklandığı hukuki yetki bölgelerinde erişim ve/veya kullanım için herhangi bir suça teşvik yapılmamaktadır. Eğer işbu Web sitesine ve içeriklerine Amerika Birleşik Devletleri dışından erişmeyi, taramayı ve/veya kullanmayı seçerseniz, bunu kendi inisiyatifinizle yapmaktasınız ve yerel kanunlara uyumluluğunuzdan kendiniz sorumlu olacaksınız.

Telif Hakkı

İşbu Web sitesinde yer alan, metin, grafik, logolar, buton ikonları, görseller, ses ve video klipleri ve yazılım gibi tüm içerik ve söz konusu içeriğin sayfaları, ekranları ve içerik düzenlemesi (tümü toplu olarak “İçerik” olarak anılmaktadır), International Paper Company veya İçerik sağlayıcılarının malıdır ve ABD ve uluslararası telif hakkı kanunları tarafından korunmaktadır ve tüm haklar dünya çapında saklıdır. Benzer bir şekilde, işbu Web sitesindeki tüm İçeriğin derlemesi münhasıran International Paper Company’nin malıdır ve söz konusu kanunlar tarafından korunmaktadır. İşbu Web sitesinde kullanılan tüm yazılımlar, International Paper Company veya yazılım tedarikçilerinin malıdır ve aynı kanunlarca korunmaktadır ve tüm hakları dünya çapında saklıdır.

İşbu Web sitesinin başka bir kısmında aksi açıkça belirtilmediği takdirde,  International Paper Company, International Paper Company veya bağlı şirketleri tarafından işbu Web sitesinde yayınlanan içeriği görüntülemeniz, indirmeniz, yazdırmanız, kopyalamanız, raporlar oluşturmanız ve dağıtmanız için size aşağıdaki koşullara tabi olarak izin vermektedir: (1) eğer bir şahıssanız, söz konusu İçeriği sadece kişisel kullanımınız için kullanabilirsiniz ve harici dağıtım veya kullanım için kullanamazsınız; (2) eğer işbu Web sitesine ve İçeriğine bir organizasyon adına erişiyorsanız ve kullanıyorsanız, söz konusu İçeriği sadece söz konusu işletme organizasyonu içerisinde kullanabilirsiniz ve harici dağıtım veya kullanım için kullanamazsınız; (3) İçeriğin tüm kopyalarında, söz konusu İçerikte görünen her türlü ve tüm açıklama yazılarını, telif hakkı, müsecceliyet ve diğer uyarıları dâhil etmeniz gerekmektedir ve eğer söz konusu İçerikte açıklama yazıları veya uyarılar görünmüyorsa, aşağıdaki telif hakkı yazısı tüm kopyalarda belirtilmelidir: "© 2009-2013 International Paper Company. Bütün dünyada tüm hakları saklıdır." İşbu paragrafta izin verilen durumlar haricinde, size, İçeriğe ilişkin olarak herhangi bir telif hakkı, ticari marka, patent veya diğer fikri mülkiyet veya diğer müsecceliyet hakkı altında herhangi bir lisans verilmemektedir.

Ticari Markalar ve Hizmet Markaları

İşbu Web sitesinde görünen ticari markalar ve hizmet markaları münhasıran International Paper’ın malıdır ve International Paper’ın açıkça verilmiş yazılı onayı olmaksızın işbu ticari markalara ilişkin herhangi bir kullanım hakkı veya diğer bir hak verilmemektedir. Buna ek olarak, işbu Web sitesinde üçüncü taraflara ait logolar, ticari markalar ve hizmet markaları da görünebilir ve bunlar münhasıran ilgili sahiplerinin malıdır ve ticari marka/hizmet markası sahibinin açıkça verilmiş yazılı onayı olmaksızın işbu ticari markalara ilişkin herhangi bir kullanım hakkı veya diğer bir hak verilmemektedir.

Feragatnameler

İŞBU WEB SITESİ VE BU WEB SITESİNDE YER ALAN İÇERİK,  INTERNATIONAL PAPER COMPANY TARAFINDAN “OLDUĞU GİBİ, MEVCUT OLDUĞU ŞEKİLDE” TEMELİNDE SUNULMAKTADIR.  INTERNATIONAL PAPER, İŞBU WEB SITESİNİN İŞLEYİŞİNE VE/VEYA İŞBU WEB SITESİNDE YER ALAN İÇERİĞE İLİŞKİN OLARAK AÇIK YA DA ZIMNİ, HERHANGİ BİR TÜRDE BEYANDA, TEKEFFÜLDE VEYA KOŞULDA BULUNMAMAKTADIR. İLGİLİ KANUNUN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE,  INTERNATIONAL PAPER COMPANY, HER TÜRLÜ TİCARETE ELVERİŞLİLİK GARANTİSİNİ VEYA KOŞULUNU, SIRADAN VE/VEYA ÖZEL AMAÇLARA UYGUNLUĞU, SAHİPLİĞİ, İHLAL DURUMUNUN OLMAMASINI, PERFORMANSI, FONKSİYONU VEYA İÇERİĞİN BELGELENMESİNİ REDDETMEKTEDİR. İŞBU WEB SITESİ VE İÇERİĞİ TÜM KUSURLARIYLA BİRLİKTE SUNULMAKTADIR VE TATMİN EDİCİ KALİTE, PERFORMANS, DOĞRULUK VE ÇABAYA İLİŞKİN HER TÜRLÜ RİSK SİZE AİTTİR. BUNA EK OLARAK,  INTERNATIONAL PAPER COMPANY, İŞBU WEB SITESİNE VE ERİŞİLEBİLİR OLAN İÇERİĞE İLİŞKİN ERİŞİMİN KESİNTİSİZ, DOĞRU, TAM, GEÇERLİ VEYA HATASIZ OLDUĞUNU BEYAN VEYA TEKEFFÜL ETMEMEKTEDİR. BUNA EK OLARAK, INTERNATIONAL PAPER COMPANY, İŞBU WEB SITESININ, İŞBU WEB SITESINDEKİ VE/VEYA DOSYALARINDAKİ İÇERİĞİN GÜVENLİ VE/VEYA TARAYICINIZLA VEYA DİĞER WEB SITESİ ERİŞİM PROGRAMINIZLA UYUMLU OLACAĞINI BEYAN VE TEKEFFÜL DE ETMEMEKTEDİR. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, CEZAİ VE SONUÇSAL ZARARLAR DÂHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, İŞBU WEB SITESİNE VE İÇERİĞİNE ERİŞİMİNİZDEN VE/VEYA KULLANIMINIZDAN KAYNAKLANAN HİÇBİR ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Üçüncü Taraflara Ait Web Sitelerine Giden Bağlantılar

Size kolaylık olması açısından,  International Paper Company, sadece sizin için faydalı veya ilgili olabilecek konularda bilgilere sizi yönlendirmek amacıyla, International Paper Company dışı Web sitelerine giden bağlantılar temin edebilir. International Paper Company, işbu Web sitesinden bağlantı verilen Web sitelerinin tamamını incelememiştir.  International Paper Company, bu türden International Paper Company dışı Web sitelerinin içeriği üzerinde herhangi bir kontrol sahibi değildir ve işbu Web sitesinden bağlantı verilen hiçbir site dışı sayfalardan veya diğer Web sitelerinden sorumlu değildir. Bu türden bir Web sitesine giden herhangi bir bağlantının dâhil edilmesi, Web sitesinin veya içeriklerinin International Paper Company tarafından benimsendiğini ima etmemektedir. Diğer her türlü site dışı sayfalar veya diğer Web sitelerine olan bağlantınıza ilişkin her türlü risk size aittir.

İşbu Web Sitesine Bağlantı Veren Harici Bağlantılar

International Paper Web sitesine bağlantı veren tüm bağlantılar salt metin bağlantılar olmalıdır,  International Paper ve/veya ilgili International Paper işletmesine doğrudan referans vermelidir ve International Paper’ın önceden alınmış açık yazılı izni olmaksızın International Paper ticari markalarını veya logolarını kullanmamalıdır. Bu türden her türlü bağlantı, aktive edildiğinde International Paper Web sitesini tam ve tamamen operasyonel bir tarayıcı penceresi olarak görüntülemelidir; çerçeveli pencereler özellikle yasaktır.  International Paper’ın Web sitesine bağlantı verilmesinin kullanımı, görünümü veya diğer özellikleri,  International Paper dışı kurumların, malların veya hizmetlerin şirketle ilişkili olduğuna dair yanlış veya temelsiz bir görünüm arz etmeyecek veya International Paper’ın hüsniyetine veya saygınlığına zarar vermeyecek veya bunların etkisinin azalmasına neden olmayacaktır.  International Paper, istediği zaman veya takdir yetkisi sadece kendisine ait olmak üzere, sitesine bağlantı verilmesine ilişkin söz konusu izinleri sınırlama veya geri alma hakkını saklı tutmaktadır.

Geleceğe İlişkin İfadeler

İşbu Web sitesi,  International Paper’a ait geleceğe ilişkin ifadeler içerebilir. Bu ifadeler genellikle “-ecektir,” “-acaktır,” “-ebilir,” “-melidir,” “devam edecektir”, “beklemektedir,” “inanmaktadır,” “planlamaktadır”, “görünmektedir,” “tahmin etmektedir,” “niyetindedir” gibi kelimeler ve ekler ve benzer kelimeler ve eklerle ifade edilmektedir. Bu ifadeler, yönetimin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve fiili sonuçların, işbu ifadelerde ifade veya ima edilenlerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek risklere ve belirsizliklere tabidir. Fiili sonuçların farklı olmasına neden olabilecek faktörler şunlara ilişkindir: (i) ham maddelerin, enerjinin ve nakliyatın maliyetinde veya mevcudiyetindeki değişiklikler, işletmemizin döngüsel niteliği, karşılaştığımız rekabet ve ürünlerimize ilişkin talep ve fiyatlandırma dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere endüstri koşulları; (ii) döviz kurlarındaki değişiklikler, kredi mevcudiyeti ve şirketin, tanınan kredi derecelendirme organizasyonları tarafından verilen kredi derecelendirmeleri dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere küresel ekonomik koşullar ve politik değişiklikler ve (iii) çevresel ve diğer devlet düzenlemelerine uyumluluğa ve var olan veya potansiyel hukuki ihtilaflara ilişkin beklenmedik masraflar. İster yeni bilginin sonucunda ister gelecekteki olaylar veya diğer nedenlerle; geleceğe ilişkin ifadelerimizin herhangi birini kamuya açık şekilde güncellemeye ilişkin herhangi bir yükümlülük üstlenmemekteyiz. Gerçek sonuçların söz konusu geleceğe ilişkin ifadelerden önemli ölçüde farklılık göstermesine neden olabilecek veya buna katkıda bulunabilecek olan diğer faktörler, şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu dosyalarında daha detaylı olarak tartışılmaktadır.

Talep Edilmemiş Fikirler ve Kavramlar Politikası

International Paper Company, çalışanları, memurları ve direktörleri, şu anda, yeni ürünlere, süreçlere, ürün iyileştirmelerine, iş stratejilerine, ürün adlarına veya diğer teknik veya işletme kavramlarına ilişkin herhangi bir dışarıdan gelen talep edilmemiş fikri dikkate almamakta, kabul etmemekte veya talep etmemektedir. Eğer pazarlığa tabi olmayan politikamıza rağmen bize talep edilmemiş bilgi temin etmeyi seçerseniz, bunu, International Paper’a herhangi bir rücu hakkı olmadan riski kendinize ait olarak yapmakta olacaksınız.

Herhangi bir yanlış anlamaya mahal vermemek için, bize yaptığınız arzda bir koşul olarak ifade ettiğiniz her türlü şarttan bağımsız olarak, bu türden talep edilmemiş fikirleri ve kavramları temin ederek şunları kabul etmiş bulunmaktasınız: (1) söz konusu belgede yer alan fikirler dâhil olmak üzere her türlü arzınız ve içerikleri otomatik olarak International Paper’ın malı olacaktır; (2)  International Paper, bu türden arzları değerlendirmeye ilişkin herhangi bir yükümlülüğe sahip değildir; (3) International Paper, söz konusu arzları gizli tutmaya ilişkin herhangi bir yükümlülüğe sahip değildir ve (4) International Paper, söz konusu arzları, size, atadığınız kişilere, temsilcilerinize, varislerinize veya sizinle ilişkili diğer kişilere karşı herhangi bir yükümlülük, muhasebe, ödeme veya diğer bir rücu sorumluluğu içinde olmaksızın kullanabilir ve yeniden dağıtımını gerçekleştirebilir.

Bu sitede temin ettiğiniz her türlü bilgi gizli olmayan bilgi olarak kabul edilecektir. International Paper, söz konusu bilgileri herhangi bir sınırlama olmaksızın kullanmakta serbest olacaktır.

Web Sitesi Erişimi

International Paper Company, müşteriler gibi belirli Web sitesi ziyaretçilerine, söz konusu kullanıcılarına, söz konusu Web sitesi kullanıcılarına özel ve/veya bunlarla ilgili veri ve/veya bilgi temin etmek amacıyla kullanıcı kimliği/parola temelinde, Web sitesinin ve İçeriğinin bazı bölümlerine erişim temin edebilir. Bu türden bir erişim için bir kullanıcı kimliği ve parola ilk olarak International Paper tarafından temin edilebilir ve bir Web sitesi kullanıcısı, parolayı, Web sitesinde izin verildiği şekilde veya zaman değiştirebilir. Web sitesi kullanıcısı, kullanıcı kimliği ve/veya parolasının kullanımına ve dağıtımına ve kullanıcı kimliğiniz ve parolanız altında gerçekleşen aktiviteler dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak

Üzere kullanıcı kimliği, parola ve/veya verinin her türlü kullanımına veya kötüye kullanımına ilişkin tüm sorumluluğu kabul etmektedir.

Erişilebilirlik

İşbu siteye erişmekle ilgili herhangi bir zorluk yaşamanız halinde lütfen comm@ipaper.comadresinden bizimle iletişim kurunuz. Bir engellilik haline sahip olan bireyler veya engelli savaş malülleri, işbu Web sitesinin kariyer bölümünü kullanamazlarsa veya erişmezlerse makul yardım talep edebilirler. Makul yardım talep etmek için lütfen 877-244-8713 numaralı telefondan bizimle iletişim kurun veya comm@ipaper.com adresine e-posta gönderin, size yardım temin edelim.

Yasaklı Aktiviteler

Web sitesi kullanıcılarının, işbu Web sitesini ve İçeriği herhangi bir sahtecilik amacı veya yasadışı amaçla kullanmaları veya işbu Web sitesine veya sitesinden herhangi bir kanun dışı, tehdit edici, iftira nitelikli, leke düşürücü, kışkırtıcı, pornografik veya saygısızlık içerici iletişim ve/veya materyal ve/veya kanunlar uyarınca hukuki veya cezai yükümlülüklere sebebiyet verici materyal yayınlamaları veya iletmeleri kesinlikle yasaktır. İşbu Web sitesini ve işbu Web sitesindeki İçeriği değiştirici veya müdahale edici herhangi bir eylemde bulunmamayı kabul etmektesiniz.

Fesih

International Paper Company işbu Web sitesini ve/veya işbu Web sitesine ve buradaki İçeriğe olan erişiminizi size önceden haber vermeksizin, herhangi bir gerekçeyle ve herhangi bir zamanda feshedebilir. Bu türden herhangi bir fesih halinde, International Paper Company size karşı herhangi bir şekilde yükümlülük altında olmayacaktır.

Telif Hakkı ? 2009-2014 International Paper Company. Bütün dünyada tüm hakları saklıdır.

Hukuki Bildirim/Şarlar ve Koşullar en son 1 Haziran 2009 tarihinde güncellenmiştir.

IP Yolu'nda İlerlemek

IP Yolu’nda İlerlemek, dünyanın en başarılı, en sürdürülebilir ve en sorumluluk sahibi şirketlerinden biri olma vizyonumuzu gerçekleştirmek için belirlediğimiz stratejik çerçevedir.

Olmuksan International Paper olarak web sitemizin daha kullanışlı olmasını sağlamak amacıyla çerezler (cookie) kullanıyoruz. Sitemizi kullandığınız sürece Gizlilik ve Çerez Politikamızı kabul etmektesiniz. Detaylı bilgi için Gizlilik Çerez Politikası metnimizi inceleyebilirsiniz.