Yandex Metrika
Bağış Ve Yardım Politikası | Olmuksan

Bağış Ve Yardım Politikası

“OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş (Olmuksan), sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kanununda ve sair mevzuatında belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

 

Olmuksan yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar Olmuksan ve International Paper Grup’un vizyon, misyon ve politikalarına uygun; Olmuksan ve International Paper Grup’a ait etik ilkeler ile değerler ve A.B.D.’nin Rüşvetin Önlenmesi ve Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu da dahil ulusal ve uluslararası yasalar göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar ayni ve -istisnai durumlarda- nakdi olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

 

Hesap döneminde yapılacak bağışların toplam tutarının sınırı Genel Kurul’da belirlenir. Olmuksan, Bağış ve Yardım Politikası’ndaki ve International Paper Grup içerisindeki prensipler dahilinde ve A.B.D.’nin Rüşvetin Önlenmesi ve Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu da dahil uygulanabilir Türk kanunları ve yabancı kanunlar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

 

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Olmuksan tarafından yapılan bağış ve yardımların bireysel olarak veya toplamda kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.”

IP Yolu'nda İlerlemek

IP Yolu’nda İlerlemek, dünyanın en başarılı, en sürdürülebilir ve en sorumluluk sahibi şirketlerinden biri olma vizyonumuzu gerçekleştirmek için belirlediğimiz stratejik çerçevedir.

Olmuksan International Paper olarak web sitemizin daha kullanışlı olmasını sağlamak amacıyla çerezler (cookie) kullanıyoruz. Sitemizi kullandığınız sürece Gizlilik ve Çerez Politikamızı kabul etmektesiniz. Detaylı bilgi için Gizlilik Çerez Politikası metnimizi inceleyebilirsiniz.